Privacybeleid

Privacyverklaring en cookie beleid. Deze pagina is een beschrijving van de manier waarop Barbarakookt.nl informatie verzamelt over bezoekers en de wijze waarop deze informatie gebruikt wordt. Als je dit leest dan heb je ongetwijfeld iets over de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) gelezen en dan vraag je je af of deze site hieraan voldoet.

Allereerst, Barbarakookt.nl is een website met een weblog zonder reactiemogelijkheden. Ik verzamel en verwerk hier zelf niet actief persoonsgegevens. Echter, via bepaalde externe diensten en specifieke functionaliteiten van deze site worden er wel indirect (persoons)gegevens verzameld en verwerkt:
Je kunt me altijd gewoon een mailtje sturen naar bde_frens@hotmail.com of via het contactformulier

Bij het bezoeken van de website

Barbarakookt.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door een browser op de computer of mobiel apparaat wordt opgeslagen. Een voorbeeld hiervan is een sessie-cookie dat door Barbarakookt.nl gebruikt wordt om na te kunnen gaan welke pagina’s iemand bezoekt. In een sessie-cookie worden geen persoonsgegevens opgeslagen. De informatie in een sessie-cookie wordt verwijderd nadat je Barbarakookt.nl verlaat.

WordPress.com statistieken

Barbarakookt.nl is een zgn. self-hosted WordPress website. Hierbij wordt er ook gebruik gemaakt van een statistieken dashboard. Hierbij worden de datum, tijd en de opgevraagde pagina/url, informatie als de gebruikte browser, de website die een bezoeker bij Barbarakookt.nl gebracht heeft of zoektermen die gebruikt zijn geregistreerd. Dit gebeurt anoniem en kan niet via IP-adressen herleid worden naar individuele bezoekers. We gebruiken daarvoor een plugin Koko analytics.

Toestemming voor het plaatsen van cookies

In Telecommunicatiewet van oktober 2014 mbt de wijziging van artikel 11.7a, de zogeheten Cookiewet, vallen alle cookies die door Barbarakookt.nl gebruikt worden onder de uitzonderingen waarvoor geen toestemming vereist is.
In- en uitschakelen van cookies (van andere partijen) en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser. Ook zijn er tools als Ghostery om inzicht te krijgen in welke cookies er geplaatst worden inclusief de mogelijkheid deze blokkeren.

De (beveiligings)updates van Windows en Apple worden automatisch geïnstalleerd op alle computers die ik gebruik. Ook zorgen wij ervoor dat wij – gemiddeld binnen enkele uren – nieuwe versies van WordPress en de verschillende plugins installeren

Contactgegevens
Je kunt contact met mij opnemen via het contactformulier

Klachten over de wijze waarop ik omga met je persoonlijke gegevens?
Heb je toch klachten over de manier waarop wij met je privacy en de door jou verstrekte persoonsgegevens om ga? Dan kun je een klacht indienen bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens: ‘Tip ons‘.